Výchovné poradenství


Výchovná poradkyně Mgr. Jindřiška Havlíčková (poruchy učení)

úterý 8.50 - 9.35 v kabinetu výchovného poradenství

tel. 773 819 311

 

Výchovná poradkyně Mgr. Jaroslava Kotyšanová (volba povolání)

čtvrtek 10.50.- 11.30 v kabinetu jazyků

 

Školní psycholog Mgr. et M.A. Michal Barda 

středa - pátek 8.00 - 14.00 v kabinetu výchovného poradenství

tel. 739 572 052