Partneři


eTwinning

Škola je hlavním realizátorem mezinárodního eTwinning projektu s názvem „Wyzwanie- spoznajme sa, inspirujme se!“ Projekt realizuje s partnerskými školami ze Slovenska a z Polska. Projektu se

účastní třídy z 1. i 2. stupně. Motto kolaborativního projektu mezi 3 školami: ZŠ Kostelec nad Černými lesy, Szkola Podstawowa Krakow, ZŠ s MŠ Hertník  je "Co nás spojuje". V rámci projektu budeme plnit výzvy zaměřené na společné poznávání našich měst, regionů, krajin a kultur. Budeme hledat znaky, které nás spojují a díky tomu budovat nová přátelství a síť spolupracujících a inspirativních škol.

Projekt realizujeme od 11/2023 - 05/2023.

 

Žijeme les

Aspekty bioekonomiky související s lesnictvím – podpora aktivního občanství prostřednictvím participace

V rámci projektu se naše škola zapojuje v roli pilotního ověření výstupů projektu (výukové moduly, metodické listy pro pedagogy a pracovní listy pro žáky v oblasti bioekonomiky) a aktivní účastí na diseminačních seminářích projektu.

Více o projektu zde: www.zazitles.cz

 

Obědy pro děti od Women for women, o.p.s.

Projekt W4W: Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi, jež se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. 

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem. Realizace projektu je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Více informací : www.obedyprodeti.cz

Partneři