• Prevence

  Prevence


 • Projektový den - záchranáři

  Projektový den - záchranáři

  01.11.2022

  Třídy 4.B a 4.C se v říjnu aktivně zúčastnily projektového dne, který byl věnován činnostem integrovaného záchranného sboru.

  Žáci si prakticky vyzkoušeli přivolání pomoci, zastavení masivního krvácení, stabilizovanou polohu, nepřímou srdeční masáž. Děti si prohlédly a vyzkoušely vybavení hasičů.

  Poděkování za skvěle připravený projektový den patří našemu kolegovi panu Josefu Fouskovi.

 • Krizové telefonní linky

  Krizové telefonní linky

  25.05.2022

  Informace o krizových telefonních linkách

  poskytují první pomoc rodičům, pedagogům i žákům při i hledaní východisko z osobních problémů

  poskytují podporu v neobvyklých a nenadálých životních situacích

  napomáhají orientaci v pracovní, rodinné, studijní problematice

 • Prevence patologických jevů

  Prevence patologických jevů

  06.01.2020

  V prosinci 2019 proběhly v rámci prevence patologických společenských jevů a chování v krizových situacích přednášky pro žáky 5. - 8. ročníků.
  Formu interaktivní přednášky a workshopu žáci vítali jako oživení vyučování. Nově jsme navázali spolupráci s externí firmou Anabell. Zaměření přednášek na - Prevenci poruch příjmu potravy, Zdraví a jídlo, Bolest jménem šikana a Moderní je nekouřit - se tematicky vztahují k ŠVP a jsou zakotveny v preventivním programu naší školy.

 • Přednáška policie

  Přednáška policie

  01.10.2019

  V měsíci září vstoupil do naší školy policista Městské policie v Kostelci nad Černými lesy. 
  Pro většinu žáků tříd 1. a 2. stupně si ve spolupráci s požadavky třídních učitelů připravil osvětově zaměřené přednáškové vstupy. 
  Žáci si oživili pravidla chování účastníků dopravního provozu, jak chodců tak i cyklistů. Téma ochrany osobního bezpečí proběhlo především na 1. stupni. Se zájmem se setkala část, kdy policista seznamoval žáky se zákonnými postupy policie. 
  Ve vyšších ročnících se přednášející zaměřil na podporu právního povědomí a minima, které souvisí s trestní odpovědností občana.