• Projekty


 • Kořínkova cesta lesem

  Kořínkova cesta lesem

  13.06.2022

  Pro výuku ekologie jsme ve dnech 7.6. – 10.6.2022 uspořádali projekt „Kořínkova cesta lesem“. Byl pro děti z MŠ Kostelec, MŠ Kozojedy a pro naše prvňáčky.

   

 • Spolupráce SK Vyžlovka se ZŠ Kostelec

  Spolupráce SK Vyžlovka se ZŠ Kostelec

  13.02.2020

  Tým SK Vyžlovka navázal oficiální spolupráci se Základní školou Kostelec nad Černými lesy. Spolupráce se týká zajištění ukázkových hodin tělesné výchovy trenéry SK Vyžlovka, koordinaci a konzultaci při zajišťování náplně hodin tělesné výchovy a případně pro pohybové aktivity v družině. Pro pedagogy SKV nabízí přípravu a aktualizaci databáze nejen pohybových her a cvičení, rozsáhlou knihovnu pro případné vzdělávání a další činnosti.

 • Kořínkova cesta přírodou

  Kořínkova cesta přírodou

  20.06.2019

  Tak se jmenuje náš lesní skřítek z 1.A naší školy. Pozval v červnu 2019
  malé kamarády z MŠ Kostelec a Kozojedy k nám na školní zahradu.
  Žáci 1.A si připravili 9 stanovišť, kde seznamovali malé kamarády
  s kouzelnou přírodou.
  Děti si povídaly o recyklaci odpadů, učily se třídit odpad. Poznávaly druhy
  lesních stromů a hledaly semínka v šiškách. Pohladily si kůži lišky, lasičky a
  divokého selete. Velká zajímavost bylo pravé opuštěné hnízdo sršní nebo
  svlečená hadí kůže.
  Žáci 1.A upozornili i na náš školní hmyzí hotel a jeho obyvatele.
  Celý projekt byl velice zajímavý. Žáci 1.A se stali „učiteli přírody“ a velmi
  se jim to dařilo. Společně vyplnili s dětmi MŠ startovací lesní kartičky, které pak
  vyměnili za malou odměnu od skřítka Kořínka.
  Projekt s environmentálním zaměřením se nám velmi povedl a
  prohloubila se i spolupráce v této oblasti mezi naší školou a mateřskými
  školami Kostelec a Kozojedy.
  Všem ochráncům přírody 1.A velmi děkuje za jejich vedení projektu!
  Pead Dr.Romana Malkovská, tř.učitelka 1.A