Prohlášení o přístupnosti


Na internetových stránkách ZŠ Kostelec nad Černými lesy jsou informace uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Tato webová prezentace vyhovuje požadavkům kladeným vyhláškou č. 64/2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Opera, Mozilla, FireFox). Vzhled prezentace je řešen stylovými předpisy CSS a je tak tedy oddělen od informací. Návrat na titulní stránku je možný z kterékoliv stránky přes odkaz v hlavní navigaci.

Podmíněně povinná pravidla

Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlíčeže (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru).

Způsob otevírání nových webových stránek není v kódu nijak specifikován a je ponechán na volbě uživatele. Pouze v odůvodněných případech (např. je-li třeba ponechat nadále zobrazenu stávající webovou stránku nebo pro zobrazení doplňkových informačních oken a dialogů), jsou webové stránky otevírány v novém okně. V tom případě na to je uživatel předem upozorněn v atributu title značky <a>.

Stránky jsou standardně ovladatelné, informace jsou sdělovány jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou.

K dispozici je kromě navigace také mapa webu.

Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech:

  • MS Word (.doc - dokumenty které lze vyplňovat např. přihlášky, formuláře), MS Excel (.xls - dokumenty, které obsahují tabulková data a obsahují výpočty) a MS PowerPoint (.ppt) – jedná se o dokumenty vytvářené pomocí produktu MS Office společnosti Microsoft. Pro jejich otevření lze použít i kancelářský balík OpenOffice.org, který je ke stažení zdarma.
  • RTF – textový dokument, který dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů
  • PDF - dokumenty vytvářené pomocí produktu Adobe Acrobat  (pro zobrazení těchto dokumentů doporučujeme prohlížeč Adobe Acrobat Reader - zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.)
  • ZIP - komprimované dokumenty
  • JPG, GIF - grafické dokumenty

Soubory určené ke stažení nepřesahují velikost 3Mb.