Testování žáků od 17. 5. 2021


13.05.2021

Žák nemůže být k účasti na testování nucen. Pokud se nebude testovat, nemá povolen vstup do školy, neúčastní se prezenčního vzdělávání a jeho absence je po domluvě s vyučujícím vedena jako omluvená. V době této prezenční výuky záleží na dohodě s vyučujícím, jaká forma podpory bude zvolena.

Žáci všech ročníků se testují AG testy jednou týdně   -   vždy v pondělí nebo při pozdějším vstupu do školy.

 

Netestují se žáci, kteří

  • doloží negativní výsledek PCR testu na přítomnost viru COVID-19 ne starší 48 hodin
  • doloží negativní antigenní test na přítomnost antigenu viru COVID-19 provedený na odběrovém místě ne starší 48 hodin
  • prodělali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem, tuto skutečnost musí doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě

← zpět na seznam článků