Projekt Obědy pro děti na školní rok 2024/2025


05.06.2024

Škola je zaregistrovaná do projektu Obědy pro děti od Women for Women (app.obedyprodeti.cz). V tomto roce už projekt zdárně funguje. Na další školní rok je nutné se znovu přihlásit. Do projektu se mohou zapojit žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí (děti samoživitelek, neúplné rodiny, sociálně slabé, bez prostředků na obědy a svačiny, ...). 

Pokud dle svého vlastního uvážení budete mít zájem se do tohoto projektu zapojit, vyplňte souhlas rodiče s poskytnutím finančního daru a souhlas se zpracováním osobních údajů (v příloze), na zadní stranu napište důvod (zdůvodnění v rozsahu tří vět) a odevzdejte v kanceláři školy nebo třídnímu učiteli do 20.6.2024.

Pro zapojení do projektu musí být splněno několik podmínek:

  1. Nesmí mít neomluvené hodiny
  2. Vyplněná žádost spolu se souhlasem se zpracováním osobních údajů, na zadní stranu žádosti připište zdůvodnění v rozsahu tří vět.
  3. Rodiče budou vzorně omlouvat obědy v kanceláři ŠJ, dotace je pouze na odebrané obědy. Den, kdy čerpáte oběd pro dítě zdarma, musí být dítě ve škole.
  4. Rodiče spolupracují se školou

Děti mohou odebrané obědy čerpat až po odsouhlasení daru (souhlas všech rodičů a souhlas zřizovatele).

Dokumenty ke stažení


← zpět na seznam článků