Zvláštní zápis - kapacita ročníků


24.06.2022

Během zvláštního zápisu, který na naší škole bude probíhat 27.6.2022 budeme přijímat žáky do naplnění kapacity školy (920 žáků). Současně podle předem zveřejněných kritérií budeme dodržovat i kapacitu jednotlivých ročníků.

 

Під час спеціального набору, який відбудеться у нашій школі 27 червня 2022 року, ми прийматимемо учнів до заповнення місткості школи (920 учнів). При цьому, за попередньо опублікованими критеріями, ми також будемо спостерігати місткість окремих років.

Maximální možný počet přijímaných žáků v jednotlivých ročnících pro školní rok 2022-2023

Максимально можлива кількість прийнятих учнів в окремі роки на 2022-2023 навчальний рік

Ročník

Рік навчання

 
1. 22
2. 17
3. 13
4. 22
5. 23
6. 10
7. 21
8. 24
9. 16

 

Kritéria k přijetí ukrajinských dětí k povinné školní docházce na Základní škole Kostelec nad Černými lesy pro školní rok 2022/2023

Zápis se řídí školským zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 67/2022 Sb.

Počet přijímaných dětí se odvíjí od kapacity školy (920) a maximální kapacity jednotlivých ročníků (1. a 2. ročník 112 žáků, 3. – 9. ročník 120 žáků). Konkrétní maximální počet dětí, které budeme moci do jednotlivých ročníků přijmout, zveřejníme před zápisem.

Pokud nebude škola moci vyhovět všem žádostem o přijetí, bude postupovat podle těchto kritérií:

  • přijme děti s prokázaným místem dlouhodobého nebo trvalého pobytu alespoň jednoho zákonného zástupce ve spádové oblasti školy; nebude-li moci vyhovět všem žádostem, bude losovat do naplnění kapacity ročníků, maximálně však do naplnění kapacity školy (920 žáků)
  • přijme děti s prokázaným místem pobytu ve spádové oblasti školy; nebude-li moci vyhovět všem žádostem, bude losovat do naplnění kapacity ročníků, maximálně však do naplnění kapacity školy (920 žáků)

Критерії допуску українських дітей до обов’язкового відвідування ДНЗ Костелець над Черніми лесами на 2022/2023 навчальний рік

Реєстрація регулюється Законом про освіту 561/2004 Coll. зі змінами та Законом № 67/2022 Зб.

Кількість дітей залежить від наповнюваності школи (920) та максимальної наповнюваності окремих років (1 і 2 курси 112 учнів, 3-9 курси 120 учнів). Ми опублікуємо конкретну максимальну кількість дітей, яких ми зможемо прийняти в індивідуальні класи до зарахування.

Якщо школа не в змозі задовольнити всі заяви про зарахування, вона відповідатиме таким критеріям:

1) приймає дітей з підтвердженим місцем тривалого або постійного проживання хоча б одного законного представника на території загальноосвітнього навчального закладу; якщо він не зможе задовольнити всі запити, він буде розігрувати до заповнення балів, але не більше, ніж до заповнення місткості школи (920 учнів)

2) приймає дітей з підтвердженим місцем проживання на території загальноосвітнього навчального закладу; якщо він не зможе задовольнити всі запити, він буде розігрувати до заповнення балів, але не більше, ніж до заповнення місткості школи (920 учнів)

← zpět na seznam článků