Zápis do školní družiny na školní rok 2024/2025


21.05.2024

Zápis do školní družiny k pravidelné denní docházce

Zápis do školní družiny pro školní rok 2024/2025 (pro stávající žáky 1.-3. ročníků) bude probíhat od 20.5. 2024 do 27.5. 2024. Zápis budoucích prvňáčků do ŠD proběhne ve dnech 26. a 27.4.2024 v době zápisu do 1. tříd.

 

Formuláře ke stažení na našich stránkách (https://www.zskncl.cz)

Přihlášky k zájmovému vzdělávání dostanou děti v družině od svých vychovatelek. Děti, které nenavštěvují školní družinu, obdrží přihlášku od třídních učitelů. Vyplněnou přihlášku s registračním číslem a zápisní lístek (odchody dětí ze ŠD lze vyplnit až v září) prosím odevzdejte co nejdříve vychovatelkám ve svém oddělení školní družiny nebo třídním učitelům. Pod těmito registračními čísly bude na webových stránkách školy a na nástěnce v průchodu školy zveřejněno přijetí dítěte do školní družiny.

Registrační čísla všech přijatých dětí budou zveřejněna po dobu nejméně 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění: 21.6. 2024.

V příloze najdete kritéria přijímání dětí do školní družiny na rok 2024/2025, žádost o přijetí do ŠD, zápisní listek do ŠD a žádanku na čipy do ŠD.

Dokumenty ke stažení


← zpět na seznam článků