Zápis do školní družiny k pravidelné denní docházce


05.01.2023

Zápis do školní družiny pro školní rok 2023/2024 (pro stávající žáky 1.-3. ročníků) bude probíhat od 22.5. 2023 do 26.5. 2023.

 

 

Přihlášky k zájmovému vzdělávání dostanou děti v družině od svých vychovatelek. Děti, které nenavštěvují školní družinu, obdrží přihlášku od třídních učitelů. Vyplněnou přihlášku s registračním číslem a zápisní lístek (odchody dětí ze ŠD lze vyplnit až v září) prosím odevzdejte co nejdříve vychovatelkám ve svém oddělení školní družiny nebo třídním učitelům. Pod těmito registračními čísly bude na webových stránkách školy a na nástěnce v průchodu školy zveřejněno přijetí dítěte do školní družiny.

Registrační čísla všech přijatých dětí budou zveřejněna po dobu nejméně 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění: 19.6. 2023.

 

Na stránkách školy si můžete přečíst kritéria přijímání dětí do školní družiny na rok 2023/2024. Věříme, že počet přihlášek nepřesáhne kapacitu školní družiny (300 žáků) a budeme tedy schopni přijmout všechny zájemce.

Přijatí:

https://www.zskncl.cz/clanky/detail/prijati-k-zakladnimu-vzdelavani-na-skolni-rok-2021-2022-2021-05-17

← zpět na seznam článků