Zápis do 1. tříd a zápis ukrajinských dětí na školní rok 2023/2024


05.05.2023

Zápis  se na naší škole bude konat v termínech:

21.4.2023    od   13 - 17

22.4.2023   od    9 – 11

Na oba termíny se můžete přihlásit prostřednictvím elektronického rezervačního systému: https://zskncl.reservando.cz/#!/bookings/full/2449/2023-04-21

nebo https://zskncl.reservando.cz/#!/bookings/full/2657/2023-04-21

na Vámi vybraný čas. Přihlásit se bude možné v období od 3.4.2023 do 20.4.2023.

Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2016 do 31.8.2017 a dětí, kterým byl loni udělen odklad školní docházky. O přijetí k předčasnému plnění školní docházky mohou požádat i zákonní zástupci mladších dětí (§ 36, odst.3).

Doklady potřebné k zápisu

 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • rodný list dítěte (cizinci cestovní pas, povolení k pobytu)
 • rozhodnutí o odkladu (jen pokud byl loni udělen na jiné škole)
 • doložení trvalého bydliště dítěte (pokud se liší od adresy trvalého bydliště zákonného zástupce)
 • oprávnění dítě zastupovat (zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce)

Budete vyplňovat žádost o přijetí a zápisní list (formuláře dostanete a vyplníte ve škole, najdete je také na stránkách školy, můžete je k zápisu přinést vyplněné).

Ve stejných termínech bude probíhat i zápis do školní družiny pro budoucí prvňáčky.

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok, je nutné, abyste se k zápisu také dostavili. Budete potřebovat stejné doklady. Žádost o odklad musíte navíc doložit

 • doporučením příslušné pedagogicko-psychologické poradny a
 • doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Budete vyplňovat žádost o odklad a zápisní list. O odklad školní docházky je třeba zažádat nejpozději do 30.4.2023.

Pokud uvažujete o odkladu pro své dítě, kontaktujte včas pedagogicko-psychologickou poradnu a objednejte se. Kontakty na PPP Středočeského kraje:

pracoviště Jaselská 826, Kolín 4 - tel. č. 321 722 116

pracoviště Český Brod - tel. č. 321 623 887

 

Zápis se v letošním roce bude zároveň týkat ukrajinských dětí. O přijetí ke vzdělávání mohou požádat zákonní zástupci dětí narozených v období od 1.9.2008 do 31.8.2017.

Na oba termíny se můžete přihlásit prostřednictvím elektronického rezervačního systému:

https://zskncl.reservando.cz/#!/bookings/full/2483/2023-04-21

Doklady potřebné k zápisu ukrajinských dětí:

 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • vízový doklad dítěte
 • rodný list dítěte (pokud je)
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

Kritéria pro přijetí žáků, formuláře a další informace k zápisu najdete na www.zskncl.cz. Jestliže se nebudete moci k zápisu dostavit v příslušném termínu, kontaktujte ZŠ (321 697 228).   

Dokumenty ke stažení


← zpět na seznam článků