Zápis do 1. tříd


26.04.2022

Zápis do 1. tříd probíhal na naší škole ve dnech 22. a 23.4. tentokrát za přítomnosti dětí i rodičů. 

K zápisu do 1. tříd přihlásili rodiče 136 dětí, z toho 20 rodičů požádalo o odklad školní docházky, rodiče dalších pěti dětí se ještě rozhodují, zda o odklad školní docházky pro své dítě požádají. 

 

Především z důvodu nedostatečné kapacity škol některých okolních obcí, bylo 32 dětí přihlášeno k zápisu na dvou nebo více školách. Rodiče, kteří čekají na výsledky zápisu na jiných školách, žádáme o včasnou písemnou informaci, zda jejich dítě nastoupí v září v naší škole.

Registrační čísla přijatých dětí, která rodiče obdrželi během zápisu, budou zveřejněna na stránkách školy a na nástěnce v průchodu školy nejpozději 23.5.2022.

Ve dnech 22. a 23.4. probíhal také zápis budoucích prvňáčků do školní družiny. Registrační čísla dětí přijatých do ŠD budou zveřejněna na stejných místech.

ZŠ Kostelec nad Černými lesy

Fotogalerie / Zápis 2022


← zpět na seznam článků