Zápis do 1. tříd


16.04.2024

Zápis do 1. tříd se na naší škole bude konat v termínech:

26.4.2024    od   13 - 17

27.4.2024    od    9 – 11

Na jeden z těchto termínů se můžete přihlásit prostřednictvím elektronického rezervačního systému:

https://zskncl.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2024-04

na Vámi vybraný čas v období od 3.4.2024 do 24.4.2024. Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2017 do 31.8.2018 a dětí, kterým byl loni udělen odklad školní docházky. O přijetí k předčasnému plnění školní docházky mohou požádat i zákonní zástupci mladších dětí (§ 36, odst.3).

Doklady potřebné k zápisu

 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • rodný list dítěte (cizinci cestovní pas, povolení k pobytu)
 • rozhodnutí o odkladu (jen pokud byl loni udělen na jiné škole)
 • doložení trvalého bydliště dítěte (pokud se liší od adresy trvalého bydliště zákonného zástupce)
 • oprávnění dítě zastupovat (zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce)

Doklady potřebné k zápisu - ukrajinské děti s dočasnou ochranou

 • pas nebo vízum zákonného zástupce nebo osoby, která dítě zastupuje
 • oprávnění dítě zastupovat (zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce)
 • rodný list dítěte
 • pas nebo vízum dítěte
 • registrace dítěte u zdravotní pojišťovny
 • potvrzení o ubytování
 • rozhodnutí o odkladu (jen pokud byl loni udělen na jiné škole)

Budete vyplňovat žádost o přijetí a zápisní list (formuláře dostanete a vyplníte ve škole, najdete je také na stránkách školy, můžete je k zápisu přinést vyplněné). Ve stejných termínech bude probíhat i zápis do školní družiny.

 

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok, je nutné, abyste se k zápisu také dostavili. Budete potřebovat stejné doklady. Žádost o odklad musíte navíc doložit

 • doporučením příslušné pedagogicko-psychologické poradny a
 • doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Budete vyplňovat žádost o odklad a zápisní list. O odklad školní docházky je třeba zažádat nejpozději do 30.4.2024.

Pokud uvažujete o odkladu pro své dítě, kontaktujte včas pedagogicko-psychologickou poradnu a objednejte se. Kontakty na PPP Středočeského kraje:

pracoviště Jaselská 826, Kolín 4 - tel. č. 321 722 116 

pracoviště Český Brod - tel. č. 321 623 887

 

Jestliže se nebudete moci k zápisu dostavit v příslušném termínu, kontaktujte ZŠ (321 697 228).

 

Kritéria pro přijetí žáků do Základní školy Kostelec nad Černými lesy na školní rok 2023-2024

 

Dokumenty ke stažení


← zpět na seznam článků