Zahájení školního roku


24.08.2020

Vážení rodiče,

prázdniny se přiblížily ke svému konci. Doufám, že jste si i přes nejistotu ve fungování škol od září stihli odpočinout, nabrat co nejvíce sil a prožít se svými dětmi a nejbližšími spousty krásných zážitků. Věřte tomu, že optimismus, energii, toleranci a vstřícnost ve vzájemné komunikaci budeme potřebovat.  Čeká nás všechny velmi náročný začátek školního roku.

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy ani pohybu osob před ní.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních či studijních skupinách.

Vstup do budovy školy a pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen, vstup je možný pouze v nejnutnějších případech. Totéž bohužel platí i pro zahájení školní docházky prvňáčků, kdy rodiče nebudou mít přístup do tříd. Třídní schůzky prvních tříd proběhnou v kmenových třídách od 16. hodin. Na tyto schůzky žádáme rodiče o vstup v ochranných rouškách. Škola tím naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání podle § 29 školského zákona.

V rámci adaptace žáků v prvních týdnech budou dosažené znalosti ověřovány bez hodnocení známkou.

MŠMT ve spolupráci s MZd vydalo „Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“. V souvislosti s tímto „manuálem“ je vypracován Řád provozu ZŠ Kostelec, který bude operativně měněn dle „hygienických a protiepidemických opatření a tzv. semaforu pro oblast školství“ a vychází z podkladů Ministerstva zdravotnictví. (Manuál i řád najdete na stránkách školy).

Díky epidemiologickým opatřením nastala změna také v organizaci 1. tříd. Nebudeme otevírat 5 prvních tříd, ale pouze 4. Musíme zřídit izolační místnost a v tomto okamžiku nemáme prostor na otevření plánované páté třídy, i když jsme ve stavu nouze zrušili učebnu horních počítačů. Vzhledem k tomu, že Mukařov nemá dosud uzavřené zápisy prvňáků, bylo toto rozhodnutí ne zcela jednoduché a odkládali jsme ho do posledního pro nás ještě únosného termínu. Pevně doufám, že všichni naprosto jasně chápou, že zmatky a změny nevznikly naší vinou a otálení s rozhodnutím bylo způsobeno naší vstřícností, ochotou a nutností pomoci řešit neúnosnou situaci v Mukařově.

Dalším důležitým rozhodnutí je nespojovat současné 6. třídy, i když počet žáků v 6.D je velmi nízký (díky úspěšnosti žáků při přijímacích zkouškách na gymnázia a jazykové školy), a tudíž pro školu i finančně nevýhodný.

 

Přeji vám krásné poslední dny prázdnin a v úterý 1. 9. 2020 doufám vykročíme všichni tou správnou nohou. Pevně věřím, že období od března loňského školního roku se nebude opakovat a společně zvládneme toto náročné období bez úhony na tělesném i duševním zdraví.

                                                                                    Mgr. Lenka Rosensteinová

                                                                                              ředitelka školy

Dokumenty ke stažení


← zpět na seznam článků