Preventivní screeningové testování - aktualizace


30.11.2021

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.11.2021 k testování (ve školách) bude preventivní screeningové testování neinvazivními antigenními testy na škole probíhat  6.12.2021 a pak následně každé pondělí první vyučovací hodinu. Organizace testování bude stejná jako v září tohoto roku.

Žákům 1. – 3. ročníků mohou při testování asistovat zákonní zástupci, kteří musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest.

Ochranu dýchacích cest budou mít po celou dobu samotestování nasazenou všichni, sundají si ji jen při odběru vzorku a dále ji budou mít nasazenou až do doby, kdy budou známy výsledky testů.

Netestují se žáci, kteří splní tyto podmínky

 - doloží, že jsou očkovaní (14 dní po plně dokončeném očkování)

 - doloží potvrzení o prodělané nemoci Covid - 19 (180 dní od prvního pozitivního testu)

 - doloží negativní výsledky testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin u antigenního testu a 72 hodin u PCR testu)

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale jen za podmínek stanovených mimořádným opatřením MZd (viz příloha). Tyto podmínky bude muset dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování.

Pokud žák není přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test bezodkladně po příchodu do školy (první hodinu/den přítomnosti ve škole).

V ranní školní družině se žáci netestují, budou testováni až ve škole.

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku dýchacích cest, nemůže žákovi škola umožnit vzdělávání a osobní přítomnost ve škole. Škola kontaktuje zákonného zástupce, žáka izoluje od ostatních. Žák v tomto případě není automaticky omluven ze vzdělávání a nemá nárok na distanční vzdělávání.

Instruktážní video k testům Sejoy: https://youtu.be/TZxDmLPZZSo

V případě pozitivního výsledku antigenního testu přechází žák do izolační místnosti, škola kontaktuje zákonného zástupce a předává informace, jak dále postupovat.

Zákonný zástupce pak sděluje co nejdříve škole výsledek konfirmačního PCR testu dítěte.

V případě negativního konfirmačního testu se žák vrací do školy po předložení negativního výsledku.

V případě pozitivního konfirmačního testu informuje škola KHS. KHS pak rozhodne o dalších opatřeních.

Dokumenty ke stažení


← zpět na seznam článků