Obhajoba absolventských prací


27.06.2022

V průběhu měsíce června čekal na žáky devátých ročníků zajímavý okamžik v podobě obhajoby absolventských prací formou prezentace před publikem. Během devátého ročníku bylo úkolem každého žáka si zvolit téma práce, kontaktovat vedoucího a postupně zpracovat práci a připravit prezentaci.

Žákům byl distribuován jako vodítko manuál ke zpracování a průvodcem při zpracování byl pro každého žáka jeho vedoucí z řad pedagogů školy. Úkolem těchto prací je připravit žáky na práci s textem, vyhledávání a zpracování informací a v neposlední řadě na prezentaci myšlenek před publikem. Vyvrcholením tohoto veškerého úsilí pak byla závěrečná prezentace práce v aule před mnohdy početným publikem, což byl pro celou řadu žáků zlomový okamžik. K vidění byla celá řada – nebojím se říct špičkových – výkonů, které určitě přesahovali rámec základní školy. Viděli jsme rozklepaná kolena, nervozitu, slyšeli jsme roztřesené hlasy, ale všichni to nakonec zvládli a překonali sami sebe, což bylo pro mnohé velké osobní vítězství. A o tom to je, o tvrdé práci, o vystoupení z komfortní zóny, o překonání sama sebe – to jsou ty okamžiky, které nás formují a hlavně posouvají kupředu a pomáhají nám růst a zlepšovat se každým dnem. Dobrá práce, žáci. Neformálně jste absolventskou prací zakončili svá studia na Základní škole Kostelec nad Černými lesy. Tímto vám přejeme v prvé řadě pěkné prázdniny a poté šťastný vstup do další etapy – středoškolských studií. Ať se vám splní všechny vaše nejen profesní sny.                                                                         /Zeman, Hrdý/

← zpět na seznam článků