Distanční vzdělávání od 14.10.


13.10.2020

Vážení rodiče,

od středy 14.10. do 1.11. 2020 je dle nových krizových opatření vlády uzavřena Základní škola Kostelec nad Černými lesy – včetně školní družiny.

 

Žáci přecházejí na distanční způsob vzdělávání, který je v souladu s předpisy MŠMT a školním řádem pro všechny žáky povinný.

Žáci se budou řídit pokyny vyučujících a za svoji práci budou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy.

Individuální konzultace jsou možné pouze po domluvě s daným vyučujícím.

Žáci devátého ročníku se pod vedením svého vedoucího učitele práce věnují mimo jiné činnostem, které vyplývají z tvorby absolventských prací.

Školní poradenské pracoviště (školní psycholog a výchovné poradkyně) mohou žáci i zákonní zástupci využívat i nadále.

 

ŠJ

Všichni žáci mají od 14.10. do 30.10. obědy odhlášené. Žáci vzdělávající se distančním způsobem, kteří by měli zájem o studený oběd (obědový balíček) si musí stravu objednat během dneška – 13.10.2020 – u vedoucí ŠJ (321 697 073) do 14 hodin.

 

Informace o ošetřovném

https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

 

← zpět na seznam článků