Kořínkova cesta přírodou


20.06.2019

Tak se jmenuje náš lesní skřítek z 1.A naší školy. Pozval v červnu 2019
malé kamarády z MŠ Kostelec a Kozojedy k nám na školní zahradu.
Žáci 1.A si připravili 9 stanovišť, kde seznamovali malé kamarády
s kouzelnou přírodou.
Děti si povídaly o recyklaci odpadů, učily se třídit odpad. Poznávaly druhy
lesních stromů a hledaly semínka v šiškách. Pohladily si kůži lišky, lasičky a
divokého selete. Velká zajímavost bylo pravé opuštěné hnízdo sršní nebo
svlečená hadí kůže.
Žáci 1.A upozornili i na náš školní hmyzí hotel a jeho obyvatele.
Celý projekt byl velice zajímavý. Žáci 1.A se stali „učiteli přírody“ a velmi
se jim to dařilo. Společně vyplnili s dětmi MŠ startovací lesní kartičky, které pak
vyměnili za malou odměnu od skřítka Kořínka.
Projekt s environmentálním zaměřením se nám velmi povedl a
prohloubila se i spolupráce v této oblasti mezi naší školou a mateřskými
školami Kostelec a Kozojedy.
Všem ochráncům přírody 1.A velmi děkuje za jejich vedení projektu!
Pead Dr.Romana Malkovská, tř.učitelka 1.A

Kořínkova cesta přírodou

Fotogalerie / Kořínkova cesta 2019


← zpět na seznam článků