Září 2018 ve školní družině

Autor: Jaroslava Fousková <(at)>, Téma: Akce školní družiny, Vydáno dne: 06. 11. 2018

Prázdniny skončily a nastal nový školní rok. Ve školní družině jeden z nejpernějších měsíců.

Prvňáčkové se sžívali s novým prostředím, seznamovali se s novými kamarády, učili se orientovat v naší velké škole. Větší děti si samozřejmě zvykaly na školní režim a všechny povinnosti s tím spjaté.

Počasí nám velmi přálo a tak všechna oddělení trávila veškerý čas venku, na vycházkách po okolí, do lesoparku Sanatorka, na multifunkčním hřišti ve Svatbíně nebo na dětském hřišti na Smíchově.

Připomněli jsme si i právě skončené prázdniny ve výtvarné soutěži. Některá oddělení soutěž pojala klasicky a děti malovaly na papír, jiná trochu netradičně křídami na chodník.

Po měsíci se z nesmělých prvňáčků stali ostřílení školáci a všichni se těšíme, co nám přinese další měsíc...