Jak mluví les

Autor: Zuzana Drozdková <z.drozdkova(at)seznam.cz>, Téma: , Vydáno dne: 24. 04. 2018

V rámci environmentální výchovy, která probíhá na naší škole v předmětech prvouka a přírodověda, si žáci 4.A připravili pro své mladší kamarády projekt „Jak mluví les“.
Získali si informace o životě lesních zvířat a ptáků. Zde pracovali s odbornou literaturou a učili se tak práci s textem a zpracování důležitých dat. Dále pracovali s CD hlasy zvířat a ptáků v ČR. Tyto nahrávky pak pouštěli žákům a zároveň jim přednášeli o životě daného zvířete.
Tato část projektu měla největší úspěch. Mnozí totiž prvně slyšeli hlas ježka, lišky, káněte nebo divočáka.

V další části následovala ukázka loveckých trofejí a kůží zvířat. Překvapením byla preparovaná liška, kterou zapůjčila rodina Kačky Klimešové ze 4.A. V závěru se žáci dozvěděli informaci o ochraně zvířat a přírody. Celý projekt se nám povedl. Žáci získali zajímavou formou nové podněty, jak může „mluvit les“. Věříme, že o prázdninách své vědomosti využijí a poznají naše zvířata v lese podle hlasu.

Paed.Dr. Romana Malkovská, tř.učitelka 4.A