Zápis do 1. tříd 2018

Autor: ZŠ Kostelec <(at)>, Téma: Budoucí prvňáčci, Vydáno dne: 13. 04. 2018


Během zápisových dní požádalo o přijetí prostřednictvím svých zákonných zástupců 91 dětí, 12 požádalo o odklad a 7 ještě není rozhodnuto, zda o odklad povinné školní docházky požádá.